fbpx
x
Мени
Ex femina est (создадено од жена)

Ex femina est (создадено од жена)

Ex femina est (создадено од жена)
Ателје Солак
Atelier Solak
Здружение
Солаковски Солаковски - претседател
4002019556163
7337086
Цар Самоил бр.114
Цар Самоил бр. 114
Битола
Пелагониски регион
075 344 544

-Афирмација и поддршка на млади девојки и жени од рурални средини -Родова еднаквост -Креирање на профил на млади жени- активисти -Креирање на профил жена-професионалец -Зајакнување на капацитетите на младите девојки и жени од рурални средини

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација