fbpx
x
Мени
Локални мрежи за мултикултурализам

Локални мрежи за мултикултурализам

Локални мрежи за мултикултурализам
Асоцијација за демократска иницијатива
Association for Democratic Initiatives
ADI
Здружение
-
4007000119180
5460409
Борче Јованоски 61, Гостивар
Бул. Браќа Гиноски 61, Гостивар
Гостивар
Полошки регион
071 366 156

Подобрување на меѓуетничката кохезија на локално ниво засовано на релевантни контекстуални податоци; Градење на интерсекторски и меѓуопштински сојузи иницирани од локални граѓански организации со цел застапување на локални мултикултурни иницијативи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација