fbpx
x
Мени
БОШ Лабораторија

БОШ Лабораторија

БОШ Лабораторија
Арт Еквилибриум
Art Equilibrium
Art Equilibrium
Здружение
Стојанова Стојанова - претседател-менаџер
4006009504152
6497683
Маршал Тито бр.40 Гевгелија
Дом на култура, Гевгелија
Гевгелија
Југоисточен регион
077 860 484

Поттикнување на младински активизам

волонтеризам

творештво

едукација

децентрализација

независна продукција

самоодржливост

јавни простори

графика

театар.

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација