fbpx
x
Мени
Намалување на конзумирање на тутун и тутунски производи преку зголемување на акциза на тутун и тутунски производи

Намалување на конзумирање на тутун и тутунски производи преку зголемување на акциза на тутун и тутунски производи

Намалување на конзумирање на тутун и тутунски производи преку зголемување на акциза на тутун и тутунски производи
Аналитика тинк тенк
Analytica think tank
Analytica
Здружение
Креци Креци - претседател
4007005133059
5991625
Мара Угриноска бр.2 Гостивар
11 Октомври бр.86/1-7 Скопје
Гостивар
Полошки регион
070 242 887

Здравје

Јавни финансии

заштита на луѓето преку едуцирање и зголемување на свеста за штетноста од пушењето

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација