fbpx
x
Мени
АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности Скопје

АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности Скопје

АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности Скопје
АГОРА
“AGORA” Center for Promotion of Civic Values – Skopje
AGORA
2001
Здружение
Кристина Хаџи-Василева -
4030001452593
5596181
Аминта Трети бр. 16 – 1/7
Аминта Трети бр.16-1/7
Центар
Скопски регион
Горјан Славковски - +389 72 224 674 gorjan@agora.org.mk
+389 2 3 119 106

Здружението на граѓани „АГОРА Центар за промовирање на граѓански вредности“ Скопје е доброволна, невладина, непартиска и непрофитна организација која работи на национално ниво во Македонија основана во 2001 година, со седиште во Скопје. Визијата на оваа о

Изготвување анализи и документи за јавни политики

спроведување оценки на заедницата

следење на работата на медиумите

јавни дебати

работилници

форуми

обуки за градење капацитети на млади и на локални ГО

менторство

развивање акциски планови во/на за

жени

млади

ранливи категории

граѓани

општини

медиуми

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација