fbpx
x
Мени
Центар за Локална Демократија

Центар за Локална Демократија

Центар за Локална Демократија
ЦЛД
Center for Local Democracy
2018
Невладина организација
Африм Таналари
4075018505139
1204981450009
с.Рашче, Ул.1 Бр.26
Сарај
Југозападен
Африм Таналари, управител, 076336556, atanallari@hotmail.com
076336556

Организацијата "Центар за Локална Демократија" (ЦЛД), има за цел да ја промовира локалната демократија во различни заедници, да ја зајакне и да ги вклучи граѓаните во разни активности и иницијативи кои придонесуваат за подигнување на свеста на граѓаните за општеството во различни сфери.

Демократија

Информирање (на пр. градење свест)

Етнички заедници

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација