fbpx
x
Мени
Здружение на млади љубители на автомото спортот Аерт Рејсинг Тим Скопје

Здружение на млади љубители на автомото спортот Аерт Рејсинг Тим Скопје

Здружение на млади љубители на автомото спортот Аерт Рејсинг Тим Скопје
АЕРТ РЕЈСИНГ ТИМ СКОПЈЕ
Association of young enthusiasts in automotive sport Aerth Racing Team Skopje
2022
Здружение на граѓани
Марио Блажевски, основач
4080022609155
7629524
Партениј Зографски 28А
Центар
Скопски
Марио Блажевски, Основач, 077 752 449, blazevski.macedonia@gmail.com
0038977752449

Застапување, унапредување на легислатива и подигнување на јавната свест и афримација на правата на младите кои дејствуваат во областа на авотмотоспортот, техничките науки, инженерството.

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Експерти од одредена област

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација