fbpx
x
Мени
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ГРАЃАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА И СОРАБОТКА ПРИЛЕП

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ГРАЃАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА И СОРАБОТКА ПРИЛЕП

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ГРАЃАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА И СОРАБОТКА ПРИЛЕП
АГТИС
Association for Citizen’s Tolerance and Cooperation
ACTAC
1999
Здружение
Александар Цветкоски - претседател
4021999124587
5321611
ул. „Пиринска“, бр. 62
ул. „Пиринска“, бр. 62
Прилеп
Пелагониски регион
Александар Цветкоски - претседател 075 288 636 agtis@t.mk
048 432 432

ГО за развој на методологии и европски стандарди, активен и влијателен учесник во процесите на носење одлуки.

Проекти

jавни настапи

aсистенција

планирање

методологии

ангажирана уметност

водење ТВ; истражувања

социометрија.

ТВ аудиториум

социјални мрежи

експерти

лидери

новинари

млади

бизнис и потрошувачи

општини

совети за реформи.

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација