Поставив настан кој го организираме но, истиот не гледам дека е поставен во календар на настани. Зашто не можам да го видам , дали можеби не е одобрен од администратор.