Почитувани,

Од крајот на септември оваа година објавивме вест од страна на нашата организација за една кампања која ја почнавме, но и покрај тоа што поминаа повеќе од 2 месеци, веста сеуште чека на одобрување на порталот за вести од грантистите.
Ве молиме да ни дадете информации дали порталот сеуште функционира или не?

Со почит,

Мите Ристов
Геосфера-Битола