fbpx
x
Мени

Анализа на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги

Овој документ содржи анализа на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги кој беше објавен од страна на Владата на 8 април 2013 година. Станува збор за работна верзија на сеопфатен закон за медиуми кој беше подготвен зад затворени врати, без консултација на стручната јавност. Притоа, Владата воопшто не ја отвори дебата за потребата од […]

Иницијатива за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Поднесуваме иницијатива и го повикуваме Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен весник на Република Македонија“ број 143/2012) (во натамошниот текст: Законот). Имено, самата постапка во која е донесен Законот е спротивна на Амандманот XXV на членот 98 од Уставот кој во ставот […]

Анализа на предлог-Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Оваа анализа е изработена од правниот тим на Центарот за Развој на Медиуми. Како појдовен текст е користена верзијата на Законот за граѓанска одговорност на клевета објавен на веб страницата на Собранието на Република Македонија. При оценување на квалитетот на законот се користени принципи, стандарди и норми опишани во главата “основи начела и принципи“ во […]

1 2