fbpx
x
Мени

Закон за прекинување на бременост од 2013 година: Јасна слика за укинувањето на демократијата во Македонија

Овој труд ги содржи моите првични сознанија и размислувања во врска со процесот што доведе до стапување во сила на новиот закон за прекинување на бременост (скратено: закон за абортус) во Република Македонија во 2013 година. При разработувањето на оваа студија на случај и проучувањето на службени документи и медиумски записи, го следев еден од […]