fbpx
x
Мени

Ајде биди волонтер – водич за волонтери

Овој водич има за цел да им појасни на младите која е важноста на волонтерството, која е разликата помеѓу волонтер и практикат, правата и обврските на волонтерите, каде да најдат информации за волонтерство во Македонија. Автори: Сања Стефановиќ Сања Божовиќ Дизајн: Дани Јанев Поддржано од УСАИД и ФООМ.

Водич низ претходната кривична постапка

Водичот содржи опис на правната уреденост на претходната кривична постапка, како една од фазите низ кои се спроведува кривичната постапка. Водичот има за цел на јасен начин да ги запознае претставниците на граѓанските организации со карактеристиките на предистражната и истражната постапка, разликите меѓу нив, овластувањата на јавното обвинителство и полицијата, како и со гаранциите за […]

Водич за деца и родители против телесно казнување

Овој водич може да го користат и членовите во стручните служби во овие образовно-воспитни установи, во центрите за социјални работи, полицијата, здравството… Уште поголема корист од овој водич ќе имаат децата, родителите, наставниците, психолозите, педагозите, социјалните работници и лекарите, кои по сомневањето или идентификувањето на злоупотребата врз детето, укажуваат и на нивната обврска да преземат […]

Водич за родители,наставници и воспитувачи против телесно казнување на децата

Оваа публикација има за цел да ја пополни празнината во едуцирањето и подигнувањето на свеста за овие несакани појави, кои се во пораст кај децата во Република Македонија. Наменета е првенствено за децата, родителите, наставниците и воспитувачите во јавните и приватните установи кои работат со деца, но и сите оние кои се вклучени во неформално […]

Водич за волонтирање

Со овој водич сакавме волонтирањето да го направиме повидливо да го зголемиме нивото на информираност, да ја подигнеме јавната свест за значењето и важноста на волонтерската пракса и да отвориме нови можности за волонтирање. Тоа не значи дека е непроменлив. Напишан е за да се менува и дополнува, како што волонтирањето во Македонија ке се […]

Културно-историски водич низ регионот Дешат

Планинскиот масив Дешат се простира на македонско – албанската граница и претставува дел од веригата Шар –Кораб – Дешат – Крчин – Стогово – Караорман. Највисок врв на овој масив е Веливар (Вели врв) со 2,373 метри надморска висина. На самата планина има и неколку помали глацијални езера, најпознато е езерото Локув, кое е најниско глацијално езеро во Македонија. […]