fbpx
x
Мени

Преглед на искуства и практики од меѓународните совети за етика во медиумите

Во денешни услови, соочувајќи се со старите, но и со нови дилеми, новинарите и севкупно медиумските работници мора да бидат конзистентни во примената на етичките и професионалните стандарди, а особено во опкружувањето што е под револуционерно влијание на новите технологии. Еден од начините е преку примена на саморегулацијата, која има директно влијание врз слободата на […]