fbpx
x
Мени

Политиките и практиките за примарна превенција и рана детекција на цервикален канцер во Македонија

Во светот, ракот на грлото на матката е еден од најприоритетните јавно- здравствени прашања. Ефектите од неговата рана превенција и соодветен третман има влијание на севкупното здравје и животот на жената, но и благосостојбата на нејзините деца, фамилијата и заедницата воопшто.