fbpx
x
Мени

ИПА зошто, колку, и за што ?

Со кравот на 2013 година, се завршува првиот циклус на Инструментот на претпристапна помош ИПА, воведен пред шест години, и со тоа се заклучува првата финансиска рамка 2007 – 2013 година. Предлогот за Регулативата ИПА ΙΙ ( која го покива периодот 2014 – 2020) е се уште во процедура. Според предлогот на регулативата за ИПА ΙΙ , измените […]