fbpx
x
Мени

Ushtrimi i së drejtës së lirisë së shprehjes : teoria dhe praktika

E drejta e lirisë së shprehjes paraqet njërën nga bazat më esenciale të një shoqërie demokratike dhe njërin nga kushtet e progresit të saj. Në sistemet demokratike, secili individ gëzon të drejtën për të shprehur mendimin e vet, për të komunikuar, për të pranuar dhe transmetuar informacione dhe ide, ndërsa e drejta e këtillë duhet […]