fbpx
x
Мени

Pjesëmarrja efektive politike e bashkësive më të vogla etnike në vetëqeverisjen lokale në republikën e maqedonisë

Dhjetë vitet e fundit më shumë studime provojnë ta shpjegojnë kontekstin juridik-politik në Maqedoni para dhe pas nënshkrimit të Marreshjes Kornizë të Ohrit (MKO), natyrën dhe ndikimin e saj mbi marrëdhëniet etnike në Republikën e Maqedonisë (Maqedonia ose RM). MKO-ja është një dokument me të cilin u përfundua kriza e vitit 2001, me qëllim që […]