fbpx
x
Мени

Социо-економската положба на новинарите во Источна Македонија

Во овој дел од истражувањето предмет на интерес е состојбата со почитувањето на правата на новинарите во поглед на Законот за работни односи .Овде, пред се, истражувањето е насочено кон почитувањето на правото на годишен одмор, односно, колку работни денови платен одмор добиваат новинарите, потоа дали добиваат надомест или пак слободни денови во случај кога […]