fbpx
x
Мени

Преглед и анализа на националните и локалните политики и иницијативи релевантни за социјално вклучување (инклузија) на Ромите преку пазар на труд

Социјалната инклузија (општествено вклучување) и вработувањето претставуваат сериозен предизвик со кои во континуитет се соочува Република Македонија. Невработеноста e проблем со кој се соочуваат речиси сите целни групи на невработени лица посебно ранливите категории како што се: младите, долгорочно невработените лица, корисници на социјална помош, лица со низок степен на образование и сл.). Состојбата со […]