fbpx
x
Мени

Социјалните претпријатија – можност за работна интеграција на ранливите групи

Социјалното претприемаштво се смета за нова појава во Македонија, меѓутоа концептот на социјална  економија има долга историја во земјава. Во последните неколку години, граѓанскиот сектор и непрофитните организации се главните учесници и промотори на развојот на социјалната економија во Македонија.

Социјално претприемништво – Втора шанса за социјалните политики

Презентација за „Социјално претприемништво“, презентирана на третата конференција – LSEE Social Cohesion and Economic Governance

Nurturing social enterprises in active labour market policies framework for inclusive local growth in Macedonia

The paper brings together evidence on social enterprises in active labour market policies in Macedonia on the one hand, and Austrian best practices and European Union policy initiatives on the other hand, in order to provide input to the discussion on an enabling policy framework for this sector for inclusive local growth in Macedonia.

Прирачник за социјално претприемништво

Овој прирачник е наменет за сите потенцијални социјални претприемачи што се заинтересирани да започнат социјален бизнис за вработување на лица од ранливи категории. Првенствено е наменет за невладини организации што даваат соодветни социјални, правни, здравствени услуги на лица од ранливи категории и се заинтересирани за економско зајакнување на тие лица или економска одржливост на организацијата […]