fbpx
x
Мени

Деловни принципи за борба против поткуп

Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изработени преку опширен процес со повеќе засегнати страни којшто вклучуваше компании, невладини организации и синдикати како средство за да им се помогне на претпријатијата за развивање на ефективен пристап во спротивставувањето на поткупот во сите негови форми.