fbpx
x
Мени

Doracak për të drejtat e konsumatorëve në lëndën shkathtësitë e jetesës

Lënda mësimore „Shkathtësitë e jetesës“ – e cila mësohet si lëndë zgjedhore në klasën e VII, VIII dhe IX – fokusohet në më shumë njësi tematike midis të cilave edhe mbrojtja e konsumatorëve. Doracaku dedikohet për mësimdhënësit të cilët e ligjërojnë lëndën ose do të realizojnë projekte të lira të nxënësve, përkatësisht aktivitete me nxënësit […]

5 Hapa për zgjidhjen e problemeve të konsumatorëve

Konsumatorë, besojmë që shpesh ndiheni të mashtruar, inferior ose që për paratë tuaja të fituara me shumë mund nuk e keni fituar atë që keni pritur. Në këtë kohë kur informatat i kemi në dispozicion gjithnjë e më shumë se kur do herë, para se të vendosni të blini dhe të shpenzoni para për produkt […]