fbpx
x
Мени

Колкав и каков јавен сектор имаме во Република Македонија (РМ)? Анализа на карактеристиките на јавниот сектор во РМ

Големината и опсегот на јавниот сектор на една земја не може да се дефинираат само преку прашањето „колку луѓе работат во јавниот сектор?“. Ниту, пак, е едноставно да се даде одговор на прашањето колку луѓе треба да работат или колку вработени е „нормално“ да има во јавниот сектор. Во оваа анализа ќе понудиме толкување на […]

Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси

Секторите транспорт и енергетика се едни од областите кои бараат огромни инвестиции и човечки капитал, а и труд за да се развијат и реформираат на патот кон ЕУ. Оттука и предизвиците со кои се соочуваат овие сектори се големи, комплексни и најчесто треба многу реформи, време, едукација и фондови за нивно решавање. Анализата се однесува […]