fbpx
x
Мени

Прирачник за младински работници и работнички : Подигање на капацитетите во работата со ЛГБТ + млади

Последните години дојде до значителни промени во начинот на кој се концептуализираат и се дефинираат сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Долго време во западните општества сексуалната ориентација беше дефинирана низ четири клучни компоненти: како биполарна (хомо/хетеросексуално) и еднодимензионална категорија (базирана, пред сè, на сексуалната активност), константна и базирана на искуствата на машката сексуалност.

Дискриминација, насилство и малтретирање врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Поради доминантниот сексизам и хомофобија во општествата во кои живеат, особено во конзервативните општества и земји, лезбијките, геј мажите, бисексуалците, транссексуалците, квир лицата и интерсексуалците (ЛГБТКИ) често се жртви на дискриминација, малтретирање и со ограничен пристап до услуги (Канцеларијата на високиот комесар за човекови права [OHCHR] Обединети нации, 2011 година). Насилството врз сексуалните малцинства и врз оние со поинакво родово изразување […]

Проценка на потребите за градење на капацитети на Комисијата за заштита од дискриминација

Со оглед на фактот дека дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет е широко распространета, а КЗД е една од најпреферираните механизми за заштита од дискриминација заради постојаната стигматизација на ЛГБТИ заедницата потребно е во континуитет да се градат капацитетите на КЗД за да истата обезбеди ефективна и ефикасна заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација […]