fbpx
x
Мени

Професионалните стандарди помеѓу регулацијата и саморегулацијата

Кризата на традиционалните „мејнстрим“ медиуми што со себе ја донесе појавата на интернет намалувањето на приходите од продажба на рекламен простор, но и демократизацијата и либерализацијата на каналите за дистрибуција на содржини –негативно се одразуваат на квалитетот на известувањето и на степенот на почитување на професионалните стандарди и етика на новинарската професија и медиумското известување.

Препораки за зголемување на интегритетот и професионалноста на онлајн медиумите

Македонската онлајн сфера е преплавена со информативни веб страници кои се претставуваат како медиуми. Евидентно е дека нивото на јавното информирање во онлајн сферата е на загрижувачки ниско ниво. Како да се одделат „лажните“ од „важните“ – решението сепак е во саморегулацијата, а не во регулацијата.

Водич за саморегулација во медиумите – Сите прашања и одговори

Водич за саморегулација во медиумите – Сите прашања и одговори