fbpx
x
Мени

Вклучување на родовите перспективи во политиките за земјоделство и рурален развој

Само 38% од жените во руралните средини се сметаат за економски активни, а преостанатиот дел влегуваат во т.н. неформала економија. За дискриминацијата на жените во руралните средини и во земјоделскиот сектор и потребата од вклучување на родовите перспективи во политиките за земјоделсвото и рурален развој може да прочитате повеќе во документот за јавни политики изработен […]