fbpx
x
Мени

Извештај од проценката на пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од Ромската националност

Проценката на проектот “Пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромската националност” претставува дел од активностите кои беа предвидени со проектот “Зголемен пристап до социјални и здравствени сервиси за социјалните семејства од ромската националност“ којшто се имплементираше во периодот од септември до 31. декември 2009 година со поддршка на градот Скопје.