fbpx
x
Мени

Расте смртноста на доенчиња и родилки во Македонија

Во 2010 година Владата на Република Македонија ја усвои Стратегијата за безбедно мајчинство за периодот 2010-2015 година чие спроведување треба да резултира во подобрување на индикаторите за здрава и безбедна бременост и значително намалување на матерналната, перинаталната, и смртноста на доенчињата преку обезбедување на еднаков и ефикасен пристап до здравствените услуги, градење на капацитетите на […]