fbpx
x
Мени

Религија и толеранција Теренско истражување за степенот на толеранцијата во Ѓорче Петров, Сарај, Чаир и Бутел

Толеранцијата е една од вредностите која што од ден на ден добива важно место во светската агенда, особено во денешно време кога се лиферуваат теории за конфликти помеѓу култури, цивилизации, религии и незнаењата, кога светот се соочува со многудимензионална криза.