fbpx
x
Мени

Мрежно мерење во Република Македонија, можност, перспективи, примери – како до почиста енергија?

Секторот на обновливи извори во Македонија (ОИЕ)1 е на самиот почеток од развојот. Освен потенцијалите кои ги нуди за добивање електрична енергија, кои не се занемраливи, тука се и можностите за економски развој и зголемувањето на работните места. Постојат многу механизми во денешно време за искористување на потенцијалот понуден од сонцето, ветерот, термалните води итн., […]

Овозможувачка околина за развој на граѓанското општество

Овозможувачката околина за развој на граѓанското општество е општо дефинирана како услови во кои дејствува граѓанското општество. Поточно, овозможувачката околина подразбира разновиден спектар од услови – економски, политички, општествени, правни и други кои влијаат врз капацитетот на граѓаните доброволно да бидат дел од граѓанското општество, индивидуално или колективно. Овозможувачката околина сè повеќе се перципира како […]

Промоција на социјалната инклузија на млади маргинализирани рурални ромски заедници

Проектот е насочен кон развој, тестирање и оценување на општествено оригинален пристап за борба против социјалното исклучување на младите луѓе во рурални заедници во Бугарија, Романија и Македонија со посебно внимание на младите луѓе од маргинализираните ромски заедници. Проектот претпоставува дека причини за социјално исклучување не се само сиромаштијата и недостигот на демократски традиции, но […]

Моќта на извршната власт

Развојот на демократските вредности, почитувањето на човековите права и владеењето на правото се едни по основните начела на Европската Унија, па оттука спроведувањето на овие вредности во Република Македонија е од суштинско значење во процесот на евроинтеграциите. Транспаренси Интернешнл – Македонија (ТИ-М) во извештајот на „Националниот систем на интегритет – оценка за Македонија“ нотираше дека […]

Зборот е збор! Како се спроведува договорот од Пржино?

Политичкиот Договор од Пржино, или Договорот од јуни/јули, како што претпочитаат да го наречат претставниците на меѓународната заедница, е уште еден договор со потпис на лидерите на четирите најголеми македонски политички партии со цел да се реши политичката криза, со помош на странскиот фактор.

Прирачник за социјално претприемништво

Овој прирачник е наменет за сите потенцијални социјални претприемачи што се заинтересирани да започнат социјален бизнис за вработување на лица од ранливи категории. Првенствено е наменет за невладини организации што даваат соодветни социјални, правни, здравствени услуги на лица од ранливи категории и се заинтересирани за економско зајакнување на тие лица или економска одржливост на организацијата […]

1 2