fbpx
x
Мени

Дискриминација на Ромите во образовниот процес, кршење на sидот на одбивање и сегрегација

Овој труд ја анализира генералната сoстојба во основното и средното образование која ги засега ромските ученици во Република Македонија. Намерата e да се постигне целта на проектот и да се илустрираат постоечките проблеми, но, исто така, и да се прикаже напредокот во неколкуте области кои го засегаат образованието на оваа ранлива група.