fbpx
x
Мени

Roli i teknologjisë asistive në procesin e individualizimit të mësimit në shkollat inkluzive

Para jush gjendet doracaku për vlerësimin e nevojave të teknologjisë ndihmëse në shkollat inkluzive. Ideja e krijimit të një doracaku të tillë, rezultoi nga situata aktuale dhe nevojat në arsimin tonë. Përfshirja dhe kompjuterizimi i mësimit janë procese që zhvillohen në sistemin tonë arsimor. Procese që përfshijnë nxënësit me nevoja të veçanta arsimore. Detyrë e […]