fbpx
x
Мени

Поголема партиципација, помала можност за корупција

Коруптивните практики во јавната и во приватната сфера ја девалвираат довербата неопходна за одржување и развој на стабилни економски и социјални релации, со тоа што ги уништуваат темелните вредности поставени во највисоките правни документи. Коруптивното однесување е спротивно на владеењето на правото, на демократијата и на човековите права, затоа што го омаловажува доброто владеење, фер […]

Извештај од регионалното мониторирање

Независното мониторирање и документирање на човековите права, се ценет извор на информации за владите и граѓанското општество бидејќи ти бараат да се унапредат во гарантирањето на човековите права на лицата со ментални здравствени проблеми. Овој извештај е јасен повик за освестување како и за поголемо дејствување од владите кои ја ратификувале Конвенцијата на ООН за […]

Основните граѓански и политички права и слободи

И по повеќе од 20 години независност на Република Македонија, функционирањето на судскиот систем се соочува со многубројни проблеми и недостатоци. Домашните и меѓународните извештаи за состојбата со човековите права, без исклучок, го посочуваат судството како главна пречка за целосно остварување на принципот на владеење на правото.