fbpx
x
Мени

Деловни принципи за борба против поткупот

Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изготвени преку сеопфатен процес со повеќе засегнати страни, вклучувајќи друштва, невладини организации и синдикати, како алатка што треба да им помогне на претпријатијата да развијат ефективни пристапи кон борбата против поткупот во сите аспекти на своите активности.