fbpx
x
Мени

Предизвици на младите: Остварување и заштита на правата

Оваа публикација се состои од студија на случај. Анализата е поделена во категории: средно образование, високо образование и млади и комуникација со институции. Случаите се преземени од Советодавниот сервис за млади, веб сајт на кој младите можеа да постават прашање и да добијат одговор и/или правен совет.

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ, Публикација за десетгодишниот јубилеј на Центарот за граѓанки комуникации

Центарот за граѓански комуникации навлезе во втората деценија од своето делување. Наместо пригодна публикација за досегашната работа, за многуте спроведени проекти, истражувања, публикации и промени што ги поттикнавме и ги предизвикавме со нашето работење насочено кон поголема транспарентност, отчетност и одговорност на властите, се решивме за малку поинакво одбележување на јубилејот. За секоја од областите […]

Социјално претприемништво – Втора шанса за социјалните политики

Презентација за „Социјално претприемништво“, презентирана на третата конференција – LSEE Social Cohesion and Economic Governance