fbpx
x
Мени

Деловни принципи за борба против поткупот

Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изготвени преку сеопфатен процес со повеќе засегнати страни, вклучувајќи друштва, невладини организации и синдикати, како алатка што треба да им помогне на претпријатијата да развијат ефективни пристапи кон борбата против поткупот во сите аспекти на своите активности.

Деловни принципи за борба против поткуп

Деловните принципи за борба против поткупот првично беа изработени преку опширен процес со повеќе засегнати страни којшто вклучуваше компании, невладини организации и синдикати како средство за да им се помогне на претпријатијата за развивање на ефективен пристап во спротивставувањето на поткупот во сите негови форми.