fbpx
x
Мени

Истражување на пазарот на трудот-Младите невработени во Североисточниот плански регион

Североисточниот плански регион е регион кој има најголема стапка на невработеност во Македонија од 44%, што претставува 16 процентни поени повисоко од националниот просек кој во 2014 година изнесувал 28%, а истовремено и најниска стапка навработеност од 30,3%. Истовремено, во истата година, стапката на невработеност во руралниот дел на СИПР е 52,2%, што е речиси […]