fbpx
x
Мени

Analizë e praktikave aktuale të përdorimit të mekanizmave për konsultime me qytetarët në hartimin e politikave publike në nivel lokal dhe efektivitetin e saj

Përfshirja e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes në nivel lokal është e lidhur ngushtë me decentralizimin. Decentralizimi i suksesshëm kërkon nivel të lartë të pjesëmarrjes së komunitetit lokal në këto procese. Autoritetet lokale të orientuara drejt komunikimit efektiv me qytetarët janë në pozitë për tu shërbyer më mirë nevojave të qytetarëve duke u përqëndruar në […]