fbpx
x
Мени

Ефикасност, влијание и апсорпционен капацитет. Користење на фондовите на ЕУ во Република Македонија

Пристапувањето кон ЕУ е комплексен процес кој подразбира исполнување на политички, економски критериуми и споспбност за преземање на обрвските за членство имплицирајќи опсежни реформи во секоја сфера од општеството:политичка, економска, социјална, културна. Претходните проширувања на ЕУ покажаа дека исполнувањето на копенхагенските политички критериуми согласно кои државата кандидат за членство мора да поседува стабилни институции кои […]

Анализа на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2015 година

Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ во извештајот за напредокот на Република Македонија од 2015 година е замрзната и условена со: целосно исполнување на Политичкиот договор од јуни/јули 2015 година и Итните реформски приоритети, најрано до одржувањето на изборите во април 2016 година. Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ за […]

Република Македонија:Прифаќање на европските норми-инерција во Лимбо

Предмет на анализата е овогодишната ревизија на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ, како индикатор за пристапот на Република Македонија кон прифаќањето на нормите на ЕУ. Резултатите покажуваат дека при целосно неизвесна перспектива за членство, особено по блокадата на Грција на почетокот на преговорите, влијанието на ЕУ е мало, а трансферот на нејзините […]

Лет во место или слободен пат

Препораката за отпочнување на преговорите за пристапување во ЕУ во Извештајот на ЕК за Република Македонија од 2016 година е замрзната и повторно условена , како и минатата година. Комисијата ја условува препораката за почеток на преговорите со : напредок во имплеменација на договорите од Пржино, пред се одржување на кредибилни избори , значителен напредок […]