fbpx
x
Мени

Мониторинг на исполнувањето на мерките од итните демократски реформи и планот 3 6 9 во Република Македонија во делот на јавните финансии

Целта на овој документ е да се даде независна оценка за напредокот од исполнувањето на мерките кои се идентификувани од граѓанскиот сектор на Република Македонија, а објавени во документот „Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи“. Документот „Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи“ (јули 2017) е надградена верзија на „Предлог на граѓанските […]