fbpx
x
Мени

Analizë komparative e gjendjes me diskriminimin në rajonin e pollogut dhe të pellagonisë

Analiza është pjesë e projektit “Analiza e politikave dhe shpërndarja e resurseve lokale mes bashkësive etnike në regjionin e Pollogut dhe Pellagonisë” të cilin e implementon Asociacioni për Iniciativa Demokratike në partneritet me Qendrën Kulturore Rinore – Manastir, përkrahur nga Projekti  iUSAID për shoqëri civile, implementuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni.