fbpx
x
Мени

Pjesëmarrja efektive politike e bashkësive (më) të vogla në vetëqeverisjen lokalen në Maqedoni

Pjesëmarrja efektive politike e grupeve (më) të vogla në proceset e vendimmarrjes në Maqedoni, në nivel qendror si edhe në nivel lokal, në lidhje me çështjet që u referohen në mënyrë direkt, ngrit brengesa dhe gjithashtu paraqitet edhe si temë e shpeshtë të diskutimit për dhe në organizatat ndërkombëtare, eskpertët lokal dhe KQ, akademikë dhe […]