fbpx
x
Мени

Sjellja e pandershme tregtare – si ta njohim?

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve („Fl.zyrtare e RM“ nr. 24/11 të datës 25 shkurt 2011vj.) u krijuan kushtet për perparimin e mbrojtjes së konsumatoreve dhe krijimin e konkurrencës më të mire ne tregti. Në këtë broshurë jena munduar për të sjellë regulat ligjore për konsumatorët që do të ndihmojmë për […]