fbpx
x
Мени

Управно-правна заштита на граѓаните и вработените во јавна администрација: извештај за работата на второстепените комисии и управните судови

Во однос на бројот граѓани и правни субјекти кои доставиле некакво управно или административно ба- рање до одредена институција, се проценува дека во државата има околу 100.0001 предмети по кои се по- стапува на годишно ниво. Тоа се т.н. предмети во управна постапка за кои јавните органи решаваат на годишна основа и за кои е […]