fbpx
x
Мени

Платформа за пријавување на комунални проблеми

https://mk.prijavi.mk/ Нов начин за почиста и уредна Општина! Од сега жителите на едноставен начин можат да пријават жалби за дупки на патот, скршени тротоари и други слични проблеми со кои се соочуваат во општината “Работиме заедно, за почиста и уредна Општина!” Проектот „Граѓаните за општината: Заедно за транспарентност и одговорност“ е имплементиран од З.Г. НЕКСУС […]

Состанок на ССКМ, КХАМ и стопанственици од општина Делчево 22.07.2013

Анализа на потребите на младите во општина Гази Баба

Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Гази Баба и тоа во различни области кои се во нивна надлежност според Законот за локална самоуправа (2002 година). Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални младински […]

Анализа на потребите на младите во општина Аеродром

Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Аеродром и тоа во различни области кои се во нивна надлежност според Законот за локална самоуправа (2002 година). Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални младински совети” […]

Кој вработува општината или партијата?

Преполнетата јавна администрација има силен, изобличувачки ефект на различни сфери од државното уредување и процесите на креирање на политики и ја ослабнува националната економија. Преполнувањето на јавната администрација е најзабележливо во доменот на јавните вработувања.

Извештај за спроведување на децентрализацијата во општина Струга

Овој извештај ги сублимира резултатите од набљудувањето на спроведувањето на децентрализацијата во општина Струга за периодот јануари – декември 2011 година и првите 6 месеци (јануари – јуни) од 2012 година. Истиот е изработен во рамки на проектот Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Mониторинг на спроведувањето на децентрализацијата и мониторинг на јавните […]