fbpx
x
Мени

Прирачник за клевета и навреда МК

Слободата на изразување е една од најбитните граѓански и политички слободи, од причина што оваа слобода се однесува на сите други облици на индивидуални слободи. Слободата на изразување не е битна сама по себе, по своето тесно значење, туку многу повеќе заради тоа што од нејзиното остварување зависат речиси сите други гарантирани права и слободи.

Извештај бр.1 од мониторингот на судските случаи на навреда и клевета

Центарот за развој на медиуми, во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Република Македонија и Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, во периодот од 1 февруари 2013, до 28 февруари 2014 година, ги набљудуваше судските постапки, поведени според Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета.