fbpx
x
Мени

Национална стратегија за развој на радиодифузната дејност

Разновиден и конкурентен радиодифузен сектор кој применува нови технологии преку плуралноста на платформите во насока за креирање на платформа за размена на идеи во општеството, а со цел обезбедување слобода во изразувањето и социјална дебата и реализација на културните, информативните и едукативните потреби на разнообразното македонско општество.