fbpx
x
Мени

Мониторинг на спроведувањето на новото медиумско законодавство,на агенцијата за аудио и аудиовизуелни медимски услуги и на Македонската Радиотелевизија

Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Република Македонија и Про­ ектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, спроведува континуиран мониторинг на примената на новите медиумски закони во Република Ма­кедонија – Закон за аудио и аудивизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) и Закон […]

Извештај за работата на СРД (Јануари-јули 2013)

Центарот за развој на медиуми, во периодот од 1 јануари до 30 јули 2013 година, ја следеше работата на неколку институции кои играат важна улога во сферата на медиумите. Советот за радиодифузија (СРД) е една од најважните институции која, како независно и непрофитно регулаторно тело, се грижи за обезбедување на слободата и на плурализмот во […]

The prospects of establishing border monitoring in Macedonia

Monitoring in its usual understanding means monitoring the conditions in jails, prisons, detention centres and other facilities where freedom of movement of people is restricted . In this sense, the Macedonian Young Lawyers Association has a long standing cooperation with the Ombudsman of the Republic of Macedonia . However, in the recent years when asylum and migration […]

Методологија за мониторинг и евалуација на јавните политики

Оваа методологија е подготвена во рамките на проектот „Мрежа 23“ и има за цел да ги постави процесите и да ги посочи методите и алатките за мониторинг и за евалуација на јавните политики од Погла- вјето 23 – „Правосудство и фундаментални права од законодавството на Европската Унија“.

Annual report for 2016

The political crisis continued to prevail in the public discourse in 2016. The lack of implementation of the June/July (Przhino) Agreement by four biggest political parties led to postponing the early parliamentary elections and a new Agreement Przhino2 in July 2016, facilitated by representatives of the International Community. The latter foresaw postponement of the election […]

Извештајот на Прибе две години подоцна

Кога зборуваме за Извештајот на Прибе, најчесто мислиме на Итните реформски приоритети – документ на Европската комисија заснован на Извештајот, кој содржи конкретни препораки за дејствување. Ваквиот приод го носи ризикот да се занемари поширокиот контекст и суштината на наодите изнесени во извештајот, особено со оглед на новата посета на експертската група најавена за јули 2017 г. Затоа во овој […]

Мониторинг на акцискиот план за локалната стратегија на Општина Струмица за соработка со граѓанскиот сектор

Изработката на овој извештај финансиски е подржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија како дел од активностите на Концептот Општина по мерка на граѓаните.

1 2 3 4