fbpx
x
Мени

Студентски дилеми и проблеми

Целите на публикацијата се да се обезбедат систематизирани информации за правата и слободите на средношколците, студентите и младите, подигање на свесноста за заштитата на младинските права и слободи, премостување на границите помеѓу младите и институциите и зајакнување на капацитетите на младите.

Учиме право – Учебник за граѓански и политички слободи и права

Учебникот за граѓански и политички слободи и права претставува плод на желбата и посветеноста на предавачите од програмата Учиме право да ги доближат правото и демократските вредности поблиску до младите. Учебникот е наменет за сите оние кои сакаат повеќе да се запознаат со принципот на владеење на правото, основните човекови слободи и права и како […]

Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт

Анализата на истражување „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ е издадена во јануари 2018. Анализата го опфаќа периодот на работа на Агенцијата 2014 – 2016 година. Публикацијата е изработена на македонски и албански јазик. Автори: Мартина Илиевска, Александра Филипова, Петар Барлаковски Истражувањето и публикацијата се креирани во рамки на проектот […]

Национален извештај за младинската невработеност во Република Македонија

Граѓанските организации кои работат со младите луѓе во земјите од Западен Балкан вклучени во проектот (Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Бугарија, Грција, Турција и Хрватска) се соочуваат со слични предизвици: недостиг на социјална вклученост, невработеност, корупција во образованието, несоодветни младински политики итн. така што можеме да речеме дека младите претставуваат маргинализирана […]

Промоција на социјалната инклузија на млади маргинализирани рурални ромски заедници

Проектот е насочен кон развој, тестирање и оценување на општествено оригинален пристап за борба против социјалното исклучување на младите луѓе во рурални заедници во Бугарија, Романија и Македонија со посебно внимание на младите луѓе од маргинализираните ромски заедници. Проектот претпоставува дека причини за социјално исклучување не се само сиромаштијата и недостигот на демократски традиции, но […]

Улогата на локалната самоуправа во сексуалното и репродуктивното здравје кај младите

Децентрализацијата на власта во принцип треба да произведе две суштински придобивки: донесување на одлуките на ниво коешто е поблиску до граѓаните, како и подобрување на квалитетот на услугите за граѓаните. Децентрализацијата во областа на здравството треба да биде водена од тие два принципа. Во Република Македонија, и покрај започнатиот процес на децентрализација во одредени сегменти, […]

Учебник за граѓански и политички слободи и права

Учебникот за граѓански и политички слободи и права претставува плод на желбата и посветеноста на предавачите од програмата Учиме право да ги доближат правото и демократските вредности поблиску до младите. Учебникот е наменет за сите оние кои сакаат повеќе да се запознаат со принципот на владеење на правото, основните човекови слободи и права и како […]

Не говор на омраза

Видео клип кој е направен од страна на СППМД за време на проектот Hate Fighters Work Plan 2016 кој е финансиран од страна на European Youth Foundation, Council of Europe Овој клип произлезе од страна на младите кој учествуваа на креативната работилница за Hip – Hop .

Младите помеѓу политичката дихотомија (со арт експресија) за надминување на говорот на омраза

Презентација во Општина Куманово пред директори и стручни соработници на сите 5 средни училишта

Младите бараат!

Видео озработено од младите волонтери на ХЕРА, во врска со нивните барања од новата Влада. Младите бараат она што им следува – пристап до услуги за сексуално и репродуктивно здравје! Младите бараат: – орална контрацепција на позитивната листа и пристап до бесплатни кондоми – сеопфатно сексуално образование во училиштата – младински пријателски центри за сексуално […]

1 2 3